องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - 1.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
 - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 - ประจำเดือน มกราคม 2566
 - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 - ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - ประจำเดือน มีนาคม 2566
 - ประจำเดือน เมษายน 2566
 - ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 - ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 - ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 - ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 - ประจำเดือน กันยายน 2566
 - ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology