องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ร้องทุกข์/ร้องเรียน
 สถิติการให้บริการ
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาบุคลากร
 
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology