โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสิปปนนท์ ศรีโพธา
นายกอบต.โทร.0902517598
 
นางอารดา ผาดกลาง
รองนายกอบต. โทร.0898642973
 
นายเสมอ ชุมโคกกรวด
รองนายกอบต. โทร.098-5879246
 
นางชลธิชา ศรีเดชาภัทร
เลขานุการนายก อบต.โทร.092-9503348
 
นายจิรกร แซะจอหอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง โทร.0619141536


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology