โครงสร้างองค์กร
 
 
 
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวธนาภรณ์ บัตรสูงเนิน
คนงานทั่วไป
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology