ดาวน์โหลด
 งบประมาณรายจ่าย
 แผนพัฒนา 3 ปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศเจตจำนง อบต.โป่งแดง 2563
 - ประกาศเจตจำนง อบต.โป่งแดง 2562
 - ประกาศเจตจำนงอบต.โป่งแดง พ.ศ.2562
 - ประกาศเจตจำนงอบต.โป่งแดง พ.ศ.2563
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-333082 โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology