ผลิตภัณฑ์ (Product) เส้นหมี่น้ำฉ่า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เส้นหมี่น้ำฉ่า หมี่โคราช(OTOP)

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : อาหาร
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546
ระดับภาค :

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านน้ำฉ่า
เลขที่ 188 หมู่ที่3 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280
ติดต่อ : นางโฉมยง ประพิม
โทร :01 8970649 , 044 333272