องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 044-333082 โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th


                                      กรุณากรอกแบบฟอร์มเรื่องที่ต้องการติดต่อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ฝ่ายบริหารบุคคล

ชื่อ:

เบอร์โทรติดต่อ:

รหัสภาพ:
verification image, type it in the box

ข้อความ:

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology