กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปีพ.ศ.2565

24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นำทีมโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และแจกสื่อสิ่งพิมพ์ต่อต้านยาเสพติดให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดง

อัพเดทเมื่อ : 24-06-2022 11:44:33


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology